http://www.hysteriah.no/

Curriculum Vitae
 
Personalia:    
       
Navn: Tor-Atle Kindsbekken Født: 06.11.77
Bosted: Kongsvinger Sivilstand: Ugift
Tlf: 62 81 83 52 Stilling: Under utdanning
 
Utdanning:
Skole: Linje:
1993/1995 Sentrum v.g.s GK Mekaniske fag
1993 Holt u-skole Grunnskole
 
Yrkeserfaring:    
  Arbeidsgiver: Stilling:
2004 -> J-Diva Productions Film og videoproduksjon
2001/2004 DLP (Eget firma) Webdesign og datatjenester

1996/2000

Musikkforlaget Mobråten Telefonselger
1998/1999 Norsk Folkemuseum Siviltjeneste
1997/1998 Radio Kongsvinger Lydtekniker og programleder
1993/1997 Radio Sentrum Lydtekniker og programleder
1992/1993 Elkjøp Butikkmedarbeider
     
Kurs:
Arrangør: Type kurs:
2002 Strandsjø/Glad i Glåmdal Etablererskolen
2000/2001 GRK Webdesign (18 uker)
2000 GRK Datakortet (10 uker)
1996 Norsk Nærradioforbund Kurs i programvirksomhet (12 t.)
1995 Glåmdal AOF Kurs i drift av nærradio (32 t.)
     
Edb-kunnskaper:
I tillegg til datakortmodulene er jeg generelt godt kjent med Windows-baserte programmer, webdesign og multimedia utstyr på PC og setter meg lett inn i Windows basserte programmer.
 
Verv:
1995 Varamedlem i styret for Radio Sentrum.